direct naar inhoud van 4.3 Verkeer
Plan: Bestemmingsplan Zuidwestpoort: uitbreiding bedrijventerrein - herinrichting bosgebied
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1034-onh1

4.3 Verkeer

De interne ontsluitingsweg van het bedrijventerrein "Ugchelen" loopt aan de zuidzijde op twee plaatsen dood. De voorgestane uitbreiding sluit aan die zijde aan op het bestaande bedrijventerrein, waarmee de nieuwe infrastructuur op een eenvoudige wijze kan worden aangesloten op de nu aanwezige.


Parkeren zal geschieden op de bedrijfskavels zelf. De gemeentelijke Parkeernota zal bepalend zijn voor het aantal benodigde parkeerplaatsen. Deze norm bedraagt op dit moment 0,8 parkeerplaats per 100 m2 bvo.