direct naar inhoud van 4.1 Functie
Plan: Bestemmingsplan Zuidwestpoort: uitbreiding bedrijventerrein - herinrichting bosgebied
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1034-onh1

4.1 Functie

Het bestaande bedrijventerrein "Ugchelen" kan gekenmerkt worden als een terrein voor reguliere bedrijvigheid. Het gebruik van de uitbreiding aan de zuidzijde zal daarop aansluiten. Binnen de uitbreiding zullen bedrijfstypes uit de (gecorrigeerde) milieucategorieen 1 en 2 worden toegestaan.

De uitbreiding, die circa 1,4 hectare omvat, past binnen het gemeentelijke programma zoals onder andere vastgelegd in de Strategisch Economische Beleidsvisie Apeldoorn 2000-2020.

Een deel van het tussen de uitbreiding en de Ugchelseweg en Ugchelsegrensweg gelegen bosgebied (circa 2,6 ha., zie kaart bijlage 1) wordt met in achtneming van de Zuidwestpoortvisie heringericht. Voor een nadere beschrijving zie paragraaf 4.4.

De bestaande functies aan de Ugchelseweg en Uchelsegrensweg worden als zodanig gehandhaafd.