direct naar inhoud van 3.6 Overig
Plan: Bestemmingsplan Zuidwestpoort: uitbreiding bedrijventerrein - herinrichting bosgebied
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1034-onh1

3.6 Overig

Het plangebied ligt deels binnen de geluidzone van het op grond van de Wet geluidhinder gezoneerde bedrijventerrein Werkgebied Brouwersmolen.

In en bij het plangebied bevinden zich geen hoogspanningsleidingen, hogedruk aardgasleidingen en dergelijke.