direct naar inhoud van 3.5 Cultuur-historie en archeologie
Plan: Bestemmingsplan Zuidwestpoort: uitbreiding bedrijventerrein - herinrichting bosgebied
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1034-onh1

3.5 Cultuur-historie en archeologie

Cultuur-historie

Volgens de cultuurhistorische beleidskaart kent het plangebied deels een lage en deels een gemiddelde attentiewaarde.

Het gebied waar het plangebied deel van uitmaakt is een typisch landschap dat door de mensen is gevormd. De oude enken en het uitgebreide sprengensysteem met de vele molenplaatsen, verwijzen naar een cultuurhistorisch waardevol landschap. De Eendrachtspreng is een korte maar brede spreng. De spreng ligt naast de grens van de Ordermarke en bestaat uit twee waterlopen met een aantal sprengkoppen. In het bos liggen restanten van de grondwallen die stroomgeul van de spreng vormden. In het Bronbos staan nog een aantal bouwwerken in en rond de beekloop. De drie bouwwerken lieten het water, dat opgepompt werd bij het naastgelegen pompgebouwtje, door naar de Eendrachtspreng,. Deze cascades brengen extra zuurstof in het water, waardoor het ijzer uit het grondwater zich ontkoppelt.

Archeologie

De planlocatie ligt in een zone met een hoge archeologische trefkans (archeologische beleidskaart Apeldoorn, 2006). Geomorfologisch wordt het gebied omschreven als een kleine daluitspoelingswaaier. De beschrijving refereert naar de erosie van sediment vanaf de hogere Veluwe naar het lager gelegen IJsseldal. Het sediment dat door het smeltende ijs en regenwater na de vorming van de stuwwal in de voorlaatste ijstijd van de Veluwe naar beneden is gekomen, heeft zich in een waaier afgezet. Het gebied waarin de planlocatie ligt, is van oudsher een nat gebied. Wat dat betreft, zou het geen gebied zijn dat door de prehistorische mens is bezocht. Op historische kaarten wordt dit gebied dan ook vaak aangeduid als veengebied. Hoewel er in dit specifieke, voormalige drassige gebied weinig archeologische vondsten bekend zijn, komen in soortgelijke gebieden wel meer archeologische waarden voor. Daarom geldt ook voor dit gebied een hoge trefkans.