direct naar inhoud van 3.2 Bebouwing
Plan: Bestemmingsplan Zuidwestpoort: uitbreiding bedrijventerrein - herinrichting bosgebied
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1034-onh1

3.2 Bebouwing

Binnen het plangebied komt langs de Ugchelseweg en Ugchelsegrensweg bebouwing voor. De bebouwing langs de Ugchelseweg is kleinschalig van aard en bestaat overwegend uit vrijstaande woningen. Aan de Ugchelsegrensweg bevindt zich sporadisch enige bebouwing (beperkt aantal woningen, gebouw tennisbanencomplex). Op het aansluitende bedrijventerrein bevindt zich bedrijfs- en kantoorbebouwing, welke onderling wat betreft maat en schaal vrij sterk varieert. De hoogte ligt over het algemeen niet boven de 12 meter. De hallen van het bedrijf Norel zijn mede door hun omvang beeldbepalend binnen het gebied.