direct naar inhoud van 2.3 Regionaal beleid
Plan: Bestemmingsplan Zuidwestpoort: uitbreiding bedrijventerrein - herinrichting bosgebied
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1034-onh1

2.3 Regionaal beleid

De Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 2030 geeft het ruimtelijk beleid voor de regio weer. In de visie kiest de Stedendriehoek ondermeer voor het op orde brengen van het watersysteem in combinatie met ecologisch herstel van sprengen en beken in en rondom Apeldoorn.