direct naar inhoud van 2.2 Provinciaal beleid
Plan: Bestemmingsplan Zuidwestpoort: uitbreiding bedrijventerrein - herinrichting bosgebied
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1034-onh1

2.2 Provinciaal beleid

Het ruimtelijk beleid van de provincie Gelderland komt met name tot uitdrukking in het streekplan Gelderland 2005. In dit plan is opgenomen dat het programma binnen de Stedendriehoek voor wonen en werken, zoveel mogelijk gebundeld en gekoppeld aan knooppunten van infrastructuur, gerealiseerd moet worden in het bundelingsgebied van het stedelijk netwerk.

De locatiekeuze van bedrijven en voorzieningen dient het resultaat te zijn van een afweging tussen economie, bereikbaarheid en leefbaarheid. Het mobiliteitsprofiel van bedrijven en voorzieningen dient overeen te komen met het mobiliteitsprofiel van de betreffende locatie.