direct naar inhoud van 4.4 Cultuurhistorie
Plan: Bestemmingsplan Kopermolenweg 15 en omgeving Wenum Wiesel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1028-ont1

4.4 Cultuurhistorie

4.4.1 Cultuurhistorische waarden

De cultuurhistorische waarde van het landgoed is met name gelegen in de oude laanstructuur van het oude "landgoed Eikenhorst'. Deze historische laan wordt versterkt en hersteld. Verder zijn de resten van de oude villa in het zuidelijke deel van het gebied waardevol. Derhalve wordt met dit bestemmingsplan ter plaatse van deze resten een aanduiding "cultuurhistorie" opgenomen, waardoor aantasting van deze resten door vergravingen, ophogingen of ander ingrijpen wordt voorkomen. In de regels is daartoe een regeling opgenomen in artikel 11.

4.4.2 Archeologische waarden

Op de gemeentelijke archeologische beleidskaart 2006 ligt het plangebied op de overgang van een gebied met een lage archeologische verwachtingswaarde naar een gebied met een gemiddelde archeologische verwachtingswaarde. In de regels is voor de archeologische waarden een regeling opgenomen overeenkomstig de vastgestelde archeologische beleidskaart.