direct naar inhoud van 3.3 Toekomstige ruimtelijke structuur
Plan: Bestemmingsplan Kopermolenweg 15 en omgeving Wenum Wiesel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1028-ont1

3.3 Toekomstige ruimtelijke structuur

Het huidige bestemmingsplan bevat ruime recreatieve mogelijkheden zoals deze zijn verwoord in paragraaf 1.3 van deze toelichting. Gelet op de landschappelijke meerwaarde die voor het landgoed ontstaat door vergroting van de openbaarheid en beperking van de verstorende recreatieve mogelijkheden hebben gemeente en eigenaar ingestemd met inrichtingsplan d.d. april 2009 voor het ontwikkelen en versterken van het landgoed waarin het volgende is afgesproken;

    • 1. De bouw van één woning ter hoogte van de Kopermolenweg, In ruil voor het schrappen van alle recreatieve bouw- en exploitatiemogelijkheden.
    • 2. De openbaarheid van het landgoed wordt vergroot door de realisatie van een wandelpad ten zuiden van de Wenumse beek. De bestaande wandelroutes langs de Wenumse beek worden daarmee verlengd.
    • 3. De permanente bewoning van de (legaal tot stand gekomen) recreatiewoning wordt beëindigd. Daartoe is bij de nieuwe woning een dependance-woning nodig met een oppervlakte van 65 m2.