direct naar inhoud van 3.2 Bestaande ruimtelijke structuur plangebied
Plan: Bestemmingsplan Kopermolenweg 15 en omgeving Wenum Wiesel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1028-ont1

3.2 Bestaande ruimtelijke structuur plangebied

Op het noordelijke deel van het landgoed is de bestaande woning van de eigenaar gesitueerd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1028-ont1_0005.png"

Het zuidelijke deel van het landgoed bestaat uit natuurgebied bestaand uit sprengen(koppen), bos en beplanting, wijerds, vijvers, poelen en natte (schrale) graslanden. Dit natuurgebied is een relatief rustig gebied zonder bebouwing. De overgang van het noordelijke deel van het plangebied naar het zuidelijke deel van het plangebied is door historische ontginningen vormgegeven als een abrupte overgang bestaande uit een lijnvormig (hakhout) struweel.

Het plangebied is aan drie zijden 'omsloten' door bestaand bos en een laanstructuur. Aan de zuidzijde gaat het landschap over in een meer open structuur met verspreid staande bomen en landschapselementen. In het groter geheel maakt het landgoed onderdeel uit van een kleinschalig cultuurlandschap.

Zichtbare restanten uit het verleden zijn de wijert met de oude restanten van 'Villa Eikenhorst' en de bijbehorende (sprengen)beken, oude bossen, open graslanden en monumentale bomen als laan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1028-ont1_0006.png"