direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Bestemmingsplan Kopermolenweg 15 en omgeving Wenum Wiesel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1028-ont1

1.3 Geldend bestemmingsplan

Op de gronden van het landgoed geldt thans bestemmingsplan Wenum, dat is vastgesteld door de gemeenteraad op 30 november 1989 besluitnr. SO.RB/199 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Gelderland op 28 juni 1990 RO89.43696-RWG/G5211. Het plan is daarna vier maal herzien en drie keer gewijzigd.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie D nummers 5979, 6467, 7354, 7821, 7822 en 7823.

het plangebied heeft op grond van bestemmingsplan Wenum de bestemming "Landelijk gebied met landschaps- en natuurwaarden". Binnen het plangebied is op grond van het vigerende bestemmingsplan het volgende toegestaan:

  • een woning
  • de vijvers kunnen mede voor de viskwekerij worden gebruikt en als hengelsportwater of ijsbaan worden geĆ«xploiteerd.
  • een golfoefenbaan
  • een bebouwingsvlak voor opslag van sportvoorzieningen
  • niet permanente kampeermogelijkheden

Verder zijn diverse aanlegvergunningenstelsels van toepassing op het gebied.