direct naar inhoud van 6.2 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening
Plan: Bestemmingsplan Imbosweg 14 Loenen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1027-vas1

6.2 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Gelet op de aard en de beperkte omvang van deze wijziging is het plegen van overleg met provinciale diensten als bedoeld in het Besluit op de Ruimtelijke Ordening achterwege gelaten. Het plan voldoet aan de eisen van de regionale uitwerking van de Regeling functieverandering dat door de Provincie is goedgekeurd. Verder is het plangebied niet gelegen in een bijzonder gebied zoals Ecologische Hoofdstructuur of Natura 2000-gebied. Het overleg met het Waterschap als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening is achterwege gelaten, dit in overeenstemming met de richtlijn "Watertoetsprocedureregels voor postzegelplannen" van het Waterschap Veluwe.