direct naar inhoud van 1.2 Ligging en begrenzing
Plan: Bestemmingsplan Imbosweg 14 Loenen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1027-vas1

1.2 Ligging en begrenzing

Buurtschap Zilven ligt tegen de zuidelijke dorpsrand van Loenen en bestaat uit een aantal kronkelige wegen met daaraan kleinschalige erven in een vrij hoge dichtheid. De erven waren van oorsprong boerenerven, maar zijn in de loop van de jaren grotendeels omgevormd tot burgererven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1027-vas1_0002.png"

Het dorp Loenen ligt op de overgang van de stuwwal naar de IJsselvallei. De zone kent veel hoogteverschillen. De stuwwal zelf met de bossen van de Veluwe is het hoogst gelegen. Vervolgens zijn er op de uitlopers van de stuwwal de hoger gelegen enkgronden, vruchtbare landbouwgronden die door eeuwenlange bemesting bol zijn komen te liggen. In deze zone van enkgronden liggen tussen en rondom de enken op de lagere gronden de (zand)wegen met daaraan verschillende kleine erven geschakeld. De Imbosweg in de buurtschap Zilven is een weg die onderaan de enk is gesitueerd. In de zone naast de enken ligt op de overgang van de hoger gelegen enkgronden naar de natte hooilanden de bebouwing van het dorp Loenen. Ten oosten van de dorpsbebouwing liggen de lage hooilanden, een nat gebied.

Kenmerkend voor het gebied dat op de overgang van de stuwwal naar de IJsselvallei ligt zijn de vele beken en sprengen (waterlopen die ten behoeve van de papierindustrie zijn gegraven) die van west naar oost door het landschap lopen. In de buurt van het erf aan de Imbosweg 14 ligt de Zilvense beek. Bij vergelijking van de kaartbeelden van de Imbosweg uit verschillende perioden valt op dat de bebouwing van Zilven de afgelopen decennia is toegenomen, met name het aantal erven langs de bestaande wegen is wat vergroot. Ook opvallend is dat de enkgronden vrij van bebouwing zijn gebleven, wat bijdraagt aan de leesbaarheid van het landschap.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1027-vas1_0003.jpg"

Perceel Imbosweg 14