direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Bestemmingsplan Hoenderparkweg 6 en 8
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1020-ont1

1.1 Aanleiding

Voorliggend bestemmingsplan heeft betrekking op de vestiging van een 'Thomashuis', een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking, in het pand Hoenderparkweg 6 en 8, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn sectie L nummers 10774 en 11035. Woningcorporatie Vestia heeft in maart 2009 het pand aangekocht van het schildersbedrijf dat hier eerst gevestigd was. Een ondernemersechtpaar (mevrouw Velderman en de heer Pijkstra) zal het pand gaan bewonen en runnen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1020-ont1_0001.jpg"

Figuur 1. Aanzicht Hoenderparkweg 6 en 8 begin 2009.

Op 14 oktober 2008 heeft De Drie Notenboomen. Formuleontwikkelaars binnen de gezondheidszorg aan de gemeente gevraagd of zij medewerking "wil en kan verlenen aan het wijzigen van de bedrijfsbestemming naar de benodigde bestemming ten behoeve van het Thomashuis". In maart 2009 heeft de gemeente heeft een een anterieure overeenkomst over grondexploitatie, als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening, gesloten met de exploitant, de Vestia Groep. In deze overeenkomst spreekt de gemeente in principe haar bereidheid uit om de benodigde planherziening ter hand te nemen.

Thomashuizen bestaan sinds 2002. Dit zijn kleinschalige woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking (maximaal acht per huis). Deze huizen bieden hun zorgbehoevende bewoners "keuzevrijheid, warmte en persoonlijke zorg". Medio 2009 zijn er verspreid over Nederland 63 Thomashuizen. Deze worden meestal gerund door een ondernemersechtpaar, dat zelf ook in huis woont en dat zorg verleent. De zorg wordt door de bewoners of ouders/verzorgers vergoed, vanuit een persoonsgebonden budget of WAO-/Wajong-uitkering. Thomashuis is een concept van franchise-organisatie De Drie Notenboomen uit Gouda. Sinds 2005 heeft De Drie Notenboomen in woningcorporatie Vestia een vaste partner voor de aankoop, het beheer en de exploitatie van de Thomashuizen.