direct naar inhoud van 7.1 Vooroverleg
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen Klein Canada
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1018-onh1

7.1 Vooroverleg

In 2006 is de eerste opzet van het plan gepresenteerd aan de omgeving. De hoofdopzet is gelijk gebleven. In 2007 zijn vervolgens de woningen gepresenteerd. Daarom is er voor gekozen om meteen een ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen. Er is op 30 maart 2009 een inloopavond gehouden om het ontwerpbestemmingsplan toe te lichten. Het ontwerp heeft ter visie gelegen van 26 maart tot en met 6 mei 2009.

Het concept van het ontwerp is in februari 2009 voor eventuele opmerkingen voorgelegd aan Dorpsraad Beekbergen-Lieren. Tijdens een gesprek met het bestuur van de dorpsraad op 11 maart 2009 zijn de reacties van de dorpsraad op het conceptplan genoteerd. In het volgende verslag van dit gesprek staan de reacties opgesomd:

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1018-onh1_0003.jpg"

Naar aanleiding van de opmerking van de dorpsraad over de toerekening van de te bouwen 38 woningen (gerekend inclusief de te behouden oude villa Ruitersmolenweg 13) moet gememoreerd worden dat deze discussie al eerder is gevoerd, in verband met de voorbereiding en vaststelling door de gemeenteraad van de “Dorpsvisie Beekbergen en Lieren” d.d. 19 september 2008 (vastgesteld op 25 september 2008). De discussie hierover valt buiten het bestek van dit bestemmingsplan.

De opmerking van de dorpsraad over de parkeernorm heeft aanleiding gegeven paragraaf 4.3 van de plantoelichting uit te breiden met de parkeerberekening voor het plangebied. Een discussie over de verhoging van de parkeernorm valt echter buiten het bestek van dit bestemmingsplan.

De laatste opmerking van bovenstaand verslag heeft geen betrekking op het plangebied Beekbergen - Klein Canada.