direct naar inhoud van 3.2 Ruimtelijke en functionele structuur
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen Klein Canada
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1018-onh1

3.2 Ruimtelijke en functionele structuur

Beekbergen is een dorp dat een bepaalde gelaagdheid heeft in zijn stedebouwkundige structuur. Het dorp is in een aantal fasen opgebouwd. Iedere fase wordt gekenmerkt door zijn eigen verkavelingspatronen.

De locatie zelf heeft een zeer gesloten ruimtelijk karakter met veel houtopstanden. Er is een beperkte zichtbaarheid vanaf de openbare weg. Het terrein Klein Canada is een groene vlek in een relatief intensief bebouwde omgeving. Ruimtelijk haakt het terrein vrijwel niet aan op omliggende structuren (afgezien van de percelen met zelfstandige recreatiebungalows die voorheen ook tot het terrein behoorden). Het terrein is duidelijk te onderscheiden als een groen bosperceel te midden van de bebouwde omgeving.