direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen Klein Canada
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1018-onh1

1.3 Geldend bestemmingsplan

De te ontwikkelen locatie is gesitueerd in een gebied dat deel uitmaakt van het bestemmingsplan “Beekbergen” en heeft daarin voor het overgrote deel de bestemming “Verblijfsrecreatie”. Daarnaast komt nog de bestemming ”Houtopstanden” voor. Genoemd bestemmingsplan is op 20 februari 1986 (nr. SO.2/18) vastgesteld door de gemeenteraad en op 19 mei 1987 (nr. RO86.19302-ROV/G5210) goedgekeurd door gedeputeerde staten van Gelderland. Sindsdien is het plan meermalen partieel herzien.

Op basis van de vigerende bestemmingen is de voorgenomen realisatie van woningen niet toegestaan. Woningbouw is alleen mogelijk na herziening van het geldende bestemmingsplan. Gelet hierop is dit bestemmingsplan opgesteld.

De bedrijfsactiviteiten van het recreatiebedrijf Klein Canada zullen tot het moment van planrealisatie in afgeslankte vorm worden voortgezet.