direct naar inhoud van 4.4 Archeologie
Plan: Bestemmingsplan Kieveen 21 Loenen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1012-vas1

4.4 Archeologie

Gelet op de hoge archeologische verwachtingswaarde die van toepassing is op de planlocatie is er een dubbelbestemming 'waarde - archeologie hoog' opgenomen op de plankaart. Daarnaast zal er bij bodemingrepen groter dan 50 m² en dieper dan 35 cm archeologisch onderzoek moeten worden uitgevoerd. Een archeologisch onderzoek kent vele vormen. In dit geval zal bij de bodemingrepen door de archeologen van de gemeente Apeldoorn archeologisch begeleid worden.