direct naar inhoud van 3.1 Inleiding
Plan: Bestemmingsplan Kieveen 21 Loenen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1012-vas1

3.1 Inleiding

De ruimtelijke opzet van het plangebied komt via functieverandering tot stand. Daarbij is de Ervenconsulent van het Gelders Genootschap ingeschakeld. Het afgegeven Ervenadvies biedt inzicht in de toekomstige inrichting van de planlocatie. Het Ervenadvies zal nog gedetailleerder uitgewerkt worden tot een inrichtingsplan. De inhoud van het Ervenadvies wordt in paragraaf 3.2 weergegeven. Na deze paragraaf wordt in 3.3 ingegaan op de landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische aspecten, voortvloeiend uit de bestaande kwaliteiten en de voorgestelde plannen. In paragraaf 3.4 wordt kort aandacht besteed aan het wateraspect vanwege de ligging van de planlocatie nabij de Loenense Beek.

De typologie en verhouding van de nieuwe woning ten opzichte van de bestaande bebouwing wordt weergegeven in paragraaf 3.5. En als laatste wordt in paragraaf 3.6 ingegaan op de aanwezige infrastructuur en de gevolgen van de voorgestelde plannen.