direct naar inhoud van 1.4 Werkwijze en opzet van de toelichting
Plan: Bestemmingsplan Kieveen 21 Loenen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1012-vas1

1.4 Werkwijze en opzet van de toelichting

In hoofdstuk 2 zal het geldende beleidskader op verschillende beleidsnivo's en die van toepassing zijn op de planlocatie worden beschreven. In hoofdstuk 3 wordt een functionele analyse gegeven. Om vervolgens in hoofdstuk 4 de planologische aspecten vanwege de bouwplannen die via dit bestemmingsplan worden mogelijk worden gemaakt, in kaart te brengen. Als laatste wordt in hoofdstuk 5 de juridische opzet in de regels omschreven en in hoofdstuk 6 wordt informatie gegeven over de inspraak en overleg.