direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Bestemmingsplan Kieveen 21 Loenen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1012-vas1

1.3 Geldend bestemmingsplan

Het geldende bestemmingsplan is "Stuwwalrand Parkzone Zuid". Het perceel heeft daarin de bestemming "Agrarisch gebied met landschappelijke en natuurwaarden" en deels de bestemming "Agrarisch gebied met landschappelijke en natuurwaarden - natte verspreide natuurwaarden" (gelegen ten zuiden van de zwarte lijn die schuin over het perceel loopt).

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1012-vas1_0002.png"

Afbeelding 2 - uitsnede bestemmingsplankaart

De realisatie van een tweede woning past niet binnen de huidige bestemming(en) en zodoende wordt dit mogelijk gemaakt via functieverandering.