direct naar inhoud van Bijlage 4 Procedureschema
Plan: Bestemmingsplan De Hovenlaan, naast nr. 148
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1010-onh1

Bijlage 4 Procedureschema

Ontwerpplan ter inzage
 
05-03-2009 - 15-04-2009  
Vaststelling door gemeenteraad
 
18-06-2009  
Terinzagelegging vastgesteld plan
 
02-07-2009 - 12-08-2009  
Aanwijzing GS/Minister van VROM
 
-  
Beroep ingesteld bij Afdeling bestuursrechtspraak
 
-  
Voorlopige voorziening gevraagd bij Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak   -  
Essentie uitspraak Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak   -  
Datum inwerkingtreding b.p.
 
14-08-2009  
Essentie uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak
 
-  
Datum onherroepelijk worden bestemmingsplan
 
14-08-2009  
Opmerkingen
 
-