direct naar inhoud van 6.1 Inleiding
Plan: Bestemmingsplan De Hovenlaan, naast nr. 148
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1010-onh1

6.1 Inleiding

Het bestemmingsplan bestaat uit regels en een plankaart. Voor de regels is gebruik gemaakt van de Apeldoornse standaard, die aansluit bij de systematiek van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2006.

Het plangebied maakt deel uit van het bestemmingsplan Osseveld-Woudhuis. Dat plan, wat is vastgesteld door de gemeenteraad op 29 mei 2008 en goedgekeurd door gedeputeerde staten van Gelderland op 21 november 2008, ligt momenteel in het kader van de beroepsprocedure voor bij de Raad van State. Dit bestemmingsplan is al wel in werking getreden.

Het bestemmingsplan Osseveld-Woudhuis laat woningbouw op de kavel Hovenlaan, naast nr. 148, niet toe. Ter plaatse is namelijk de bestemming Woondoeleinden met de aanduidingen Erf en Tuin opgenomen. Om de bouw van een woning in de toekomst mogelijk te maken is het nu aan de orde zijnde bestemmingsplan opgesteld.