direct naar inhoud van 5.4 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: Bestemmingsplan De Hovenlaan, naast nr. 148
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1010-onh1

5.4 Financieel-economische uitvoerbaarheid

Artikel 6.12 van de Wro bevat de verplichting om een exploitatieplan bij het bestemmingsplan vast te stellen tenzij, het verhaal van kosten van grondexploitatie anderszins verzekerd is, het bepalen van een tijdvak of fasering niet noodzakelijk is en het stellen van eisen, regels of een uitwerking van regels niet noodzakelijk is.

Aan de orde is een gemeentelijk initiatief op een perceel in eigendom van de gemeente. Kostenverhaal is niet aan de orde en er is dus geen aanleiding voor een exploitatieplan.

De woonkavel maakt deel uit van de exploitatie-opzet van Woudhuis. Die opzet kent een positief resultaat. De beoogde woningbouw is dan ook financieel uitvoerbaar.