direct naar inhoud van 5.1 Inleiding
Plan: Klarenbeek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-vas1

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden ruimtelijke randvoorwaarden en belemmeringen beschreven die voortkomen uit, met name, milieuhygiƫnische aspecten. Het betreft een algemene verkenning voor het gehele dorp. Waar deze aspecten leiden tot beperkingen bij de voorgestane ontwikkelingen in hoofdstuk 3, wordt tevens in dit hoofdstuk nader aangegeven hoe voorkomen wordt dat er sprake is van een milieuhygiƫnische belemmering.

In Klarenbeek is sprake van een menging van functies langs het lint en vrij homogene woonbuurten ten zuiden van het lint. De milieuaspecten ten aanzien van wonen, kunnen betrekking hebben op geluid, lucht, geur, bodem en externe veiligheid. Verder wordt aandacht geschonken aan de belangrijke routes ten aanzien van kabels, leidingen, straalpaden en de molenbiotoop. Het geheel aan milieuaspecten en andere aandachtspunten staat weergegeven op de kaarten 5.1 en 5.2.