direct naar inhoud van 4.7 Openbare ruimte
Plan: Klarenbeek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-vas1

4.7 Openbare ruimte

4.7.1 Ontwikkelingen

GROEN EN WATER IN DE WIJK

Klarenbeek kent relatief weinig groen en water binnen de bebouwde kom. Omdat vrijwel alle bebouwing aan of in de nabijheid van het buitengebied is gelegen, maakt het dorp toch een groene indruk.

RUIMTE VOOR SPELEN

Met de verdere groei van het dorp en de daarmee gepaard gaande verjonging hoort ook ruimte voor spelen. In een dorp als Klarenbeek is dat vaak nog spelen op straat, maar ook zal er aandacht moeten zijn voor de spreiding van speelvoorzieningen over het dorp.

4.7.2 Beheersmaatregelen

WATER EN GROEN IN DE WIJK

Alleen het structurele groen in Klarenbeek zal als zodanig ook worden bestemd. Hetzelfde geldt voor waterlopen en -partijen, zoals de Grote Wetering. Het gaat dan om het plantsoen en het hertenkamp. Het overige groen valt binnen de bestemming 'Verkeers-verblijfsgebied'. In deze bestemming is het groen dus inwisselbaar voor andere functies, zoals parkeren of verkeer. Een wijziging van een groengebied in een andere functie zal uiteraard gepaard moeten gaan in overleg met de bewoners. Dit gaat onder de verantwoordelijkheid van het betreffende sectorbeleid (groendiensten). Overigens is het omgekeerd mogelijk dat binnen de bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied' versteende terreinen worden omgezet in groen of water. Voor de aanwezige watergang van de Grote Wetering wordt specifiek de bestemming ┬┤Water┬┤ opgenomen.

RUIMTE VOOR SPELEN

In het algemeen is Klarenbeek juist nog een dorp waar gewoon op straat kan worden gespeeld. In een eventuele behoefte aan speelvoorzieningen kan worden voorzien binnen de bestemming 'Groen' of de bestemming 'Verkeers-verblijfsgebied'. Dit zal in goed overleg met de buurtbewoners dienen plaats te vinden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1008-vas1_0018.jpg"

Speelvoorziening in het dorp