direct naar inhoud van 2.5 Welstandsbeleid
Plan: Klarenbeek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-vas1

2.5 Welstandsbeleid

De gemeenteraad heeft in juli 2004 de kadernota "Over welstand geschreven" vastgesteld. Deze nota geeft de kaders voor het welstandsbeleid. Hiermee worden bouwplannen getoetst aan de redelijke eisen van welstand, om de leefomgeving in de stad te behouden en te versterken.Dit kader wordt per dorp (of gebied) nader ingevuld middels gebiedsgerichte beeldkwaliteitplannen.

Voor Klarenbeek wordt de gebiedsgericht welstandsbeleid opgesteld. Deze zal tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. In dit welstandsbeleid zal naar voren komen dat met name de intbebouwing een belangrijke beeldbepalende waarde kent met daaraan gekoppeld een hoger welstandsniveau. Voor de overige bebouwing in het dorp zal een sprake zijn van een meer soepel welstandniveau.