direct naar inhoud van 5.2 Leeswijzer
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-ont1

5.2 Leeswijzer

Aan de hand van de belangrijkste beleidsvelden, zoals wonen en werken, wordt het in het bestemmingsplan voorgestane ruimtelijk beleid beschreven. De huidige situatie en het beleidskader, zoals beschreven in de voorgaande hoofdstukken, ligt hieraan ten grondslag. Gestart wordt met de uitgangspunten van het plan. Vervolgens wordt per beleidsthema stilgestaan bij een aantal nieuwe (maatschappelijke) ontwikkelingen en/of ervaren knelpunten. Daarna wordt beschreven op welke wijze daar in dit bestemmingsplan mee wordt omgegaan. Dit kan door middel van kleinschalige oplossingen binnen de bestemming (beheersmaatregelen) of door de introductie van nieuwe of gewijzigde bestemmingen voor meer ingrijpende veranderingen.