direct naar inhoud van 3.3 Volkshuisvestingsbeleid
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-ont1

3.3 Volkshuisvestingsbeleid

VISIE OP WONEN

In de dorpsvisie is het kwantitatieve woningbouwprogramma van Klarenbeek bepaald op circa 220 woningen tot 2020. De gemeente Voorst heeft eind 2003 een Visie op wonen opgesteld, waarin het kwalitatieve woonprogramma is beschreven. Het in stand houden van het landelijke karakter, de ruimtelijke kwaliteit, een duurzame ontwikkeling en levensloopbestendig wonen, zijn belangrijke ambities ten aanzien van het wonen. Voorst hanteert daarnaast een kernenhiërarchie. Klarenbeek valt daarbij onder de middelgrote dorpen waar een centrum-dorpswoonmilieu wordt voorgestaan.

WONEN EN WERKEN IN DE APELDOORNSE DORPEN EN BOUWINITIATIEVEN APELDOORNSE DORPEN

Voor de Apeldoornse dorpen worden op het terrein van wonen en werken algemene beleidsuitgangspunten geformuleerd. Dit gemeentelijke beleidskader vormt een afzonderlijke beleidsnotitie. Sommige van de uitgangspunten behoeven een verdere uitwerking op dorpsniveau. Dit heeft plaatsgevonden in de Dorpsvisie van Klarenbeek.