direct naar inhoud van 1.3 Doel
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-ont1

1.3 Doel

Het belangrijkste doel van het op te stellen bestemmingsplan Klarenbeek is het bieden van een actueel, helder en toegankelijk ruimtelijk kader. Een ruimtelijk kader ook dat ruimte biedt aan een aantal nieuwe ontwikkelingen, zoals voorgestaan in de dorpsvisie, maar dat ook gericht is op het behoud van bestaande kwaliteiten.

Het bestemmingsplan Klarenbeek toont dan ook twee gezichten. Aan de ene kant is het plan conserverend voor het merendeel van de bestaande bebouwing, terwijl het plan voor een aantal locaties in het dorp een ontwikkelend karakter toont. Hier zal afhankelijk van de mate van planontwikkeling een meer of minder gedetailleerde nieuwe bestemming worden gelegd.
Nieuwe ontwikkelingen die in het plan worden meegenomen zijn:

  • de mogelijkheid om de sportvelden te transformeren in een woongebied;
  • de verplaatsing van de sportvelden en tennisvereniging naar de nieuwe locatie ten noorden van de Klarenbeekseweg. Hier wordt ook een nieuwe sporthal en mogelijk een nieuwe brede school gevestigd;
  • enkele inbreidingslocaties langs het lint (Klarenbeekseweg);
  • ontwikkelingslocatie Hessenallee.