direct naar inhoud van 4.7 Verkeer en vervoer
Plan: Radio Kootwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-vas2

4.7 Verkeer en vervoer

Radio Kootwijk ligt geïsoleerd op de Veluwe en is slechts bereikbaar via een beperkt aantal wegen. Aanvankelijk was er een ontsluiting via het spoor en de weg. De spoorverbinding loopt vanaf de halte Kootwijk aan de lijn Amersfoort-Apeldoorn. Deze verbinding diende om bouwmaterialen en personeel uit Amsterdam aan te voeren.

De Hoogbuurloseweg en Alverschotenseweg vormen thans de ontsluiting van het gebied. De Hoog Buurloseweg vormt de meest directe aansluiting op het hoofdwegennet en maakt een goede ontsluiting op regionaal en zelfs landelijk wegennet (aansluiting Hoenderloo op de A1) mogelijk. De Alverschotenseweg ontsluit het gebied in noordoostelijke richting en sluit aan op de ring van Apeldoorn (Jachtlaan). Deze ontsluiting is minder direct en niet bedoeld als ontsluitingsroute, maar biedt mogelijkheden voor verkeer met een bestemming in het noordoosten van Apeldoorn. De wegen in het plangebied maken deel uit van een verblijfsgebied buiten de bebouwde kom, met uitzondering van de wegen in de kern van Hoog Buurlo en Hoog Soeren.

In de huidige situatie doen zich geen bereikbaarheidsproblemen voor. De verkeersintensiteiten zijn beperkt, waardoor de maximale capaciteit van de wegen niet wordt bereikt.

Het werkspoor naar Radio Kootwijk is thans niet meer in gebruik. Het plangebied is niet bereikbaar met het openbaar vervoer.

Langs de Hoog Buurloseweg en de Pomphulweg zijn aparte fietsvoorzieningen (vrij liggend fietspad) aanwezig. De overige wegen hebben geen fietsvoorzieningen. Het verkeer wordt hier gemengd afgewikkeld. De wegen hebben een verhardingsbreedte van ongeveer 4 tot 5 m. Over het zuidelijk deel van het plangebied loopt een recreatieve fietsroute van Hoog Buurlo naar Hoenderloo.

Voor een overzicht van de verkeerroutes inclusief ontsluitingsroutes bij calamiteiten wordt verwezen naar figuur 4.3

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1006-vas2_0008.png"

Figuur 4.3: Hoofdontsluiting en calimiteitenroutes