direct naar inhoud van 3.9 Beeldkwaliteit
Plan: Radio Kootwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-vas2

3.9 Beeldkwaliteit

Het BKP streeft ernaar om de ruimtelijke kwaliteit van alle onderdelen van het zendcomplex bij de beoogde herbestemming op een samenhangende en afgewogen wijze te borgen. Uitgangspunt is dat de aanwezige cultuurhistorische en landschappelijke waarden daarbij leidend zijn. Het BKP bestaat dan ook uit twee onderdelen:

Handreiking:

In het BKP is de ambitie voor beeldkwaliteit beschreven in de vorm van een Handreiking Ruimtelijke kwaliteit. Een handreiking helpt bij het maken van plannen en ontwerpen die passen binnen de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. het geeft vooral inspiratie, en reikt aanbevelingen, suggesties en ideeën aan om tot mooie en haalbare plannen te komen. Het heeft dan ook geen juridische status.

Regels

Handreikingen alleen zijn niet voldoende. de wetgeving vraagt namelijk om regels om zo ook voldoende rechtszekerheid te bieden aan belanghebbenden. Daarom is de ambitie waar noodzakelijk vertaald in welstandsregels.

 

Kern van het plan vormt het uitgangspunt dat ontwikkelingen dienen plaats te vinden binnen de filosofie van de plek: stilte, bezinning, ontmoeting en uitwisseling. Hierbinnen is ruimte voor vernieuwing. Het mogelijk maken van een nieuwe essentie voor Radio Kootwijk moet voorop staan in de planbeoordeling, zodat geen gevaar bestaat voor culturele en/of economische verstarring. Tegelijkertijd zal in de planvorming op verschillende manieren een fysieke waarneming/vertaling van het fenomeen zenden moet worden gerealiseerd, om zo de historische context duidelijk te maken.

Het BKP vormt in samenhang met het bestemmingsplan de (juridische) leidraad voor renovatie en ontwikkeling van het totale complex in de komende jaren.