direct naar inhoud van 3.5 Nota "Hallo Bandoeng... Hier Radio Kootwijk"
Plan: Radio Kootwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-vas2

3.5 Nota "Hallo Bandoeng... Hier Radio Kootwijk"

In 2008 heeft Staatsbosbeheer aangegeven een passend plan voor de herontwikkeling van Radio Kootwijk te willen maken. Het plan 'Hallo Bandoeng… Hier Radio Kootwijk' van Staatsbosbeheer is in november 2009 goedgekeurd door burgemeester en wethouders van Apeldoorn en Gedeputeerde Staten van Gelderland. In dit plan voor de herontwikkeling van Radio Kootwijk staat de beleving van de ruimte centraal.

Het plan van Staatsbosbeheer leidt tot versterking van de bijzondere combinatie van uitzonderlijke cultuur en overweldigende natuur in het hart van de Veluwe. De monumentale gebouwen van het voormalige zendcomplex krijgen passende, nieuwe functies. Het omringende landschap wordt gekoesterd en verder ontwikkeld. Het bijzondere zendverleden is daarbij gebruikt als inspiratiebron.

Elementen in het plan zijn onder meer: ruimte voor cultuur, educatie, training en bezinning, ondersteunende horeca, enkele wooneenheden en een vergaderruimte voor de bewoners van Radio Kootwijk. Maar ook open verbindingen tussen de stuifzand- en heidelandschappen, zichtlijnen van en naar het hoofdgebouw van Radio Kootwijk en ruimte voor nieuwe wildernis.

Staatsbosbeheer heeft ‘Hallo Bandoeng… Hier Radio Kootwijk’ ontwikkeld in nauwe samenspraak met de betrokken overheden, de bewoners van Radio Kootwijk, maatschappelijke organisaties en marktpartijen.