direct naar inhoud van 3.4 Cultuurhistorische Effectrapportage Radio Kootwijk
Plan: Radio Kootwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-vas2

3.4 Cultuurhistorische Effectrapportage Radio Kootwijk

De provincie Gelderland, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de gemeente Apeldoorn hebben een cultuurhistorische effectrapportage (CHER) laten opstellen voor Radio Kootwijk. Om de cultuurhistorische waarde van het complex Radio Kootwijk te kunnen beoordelen, is onderzoek verricht naar onder meer de architectuurhistorie en de relatie met ecologie en landschap. Dit heeft ertoe geleidt dat in de rapportage gedetailleerde beschrijvingen en waarderingen voor Radio Kootwijk zijn opgenomen.

De CHER kent de volgende conclusies:

  • Het zendcomplex is op internationaal niveau van grote cultuurhistorische waarde. Het complex is in zijn functionele en ruimtelijke samenhang van belang (de som der delen is uniek).
  • De ruimtelijke structuur en samenhang van het complex moeten het uitgangspunt vormen voor nieuwe ontwikkelingen. Vanwege het belang van het complex als geheel moet gestreefd worden naar een visie op het hergebruik van het totale zendcomplex. De cultuurhistorische achtergrond van het complex kan als inspiratiebron dienen voor een nieuw gebruik.
  • Diverse gebouwen kennen een monumentale status. Zendgebouw A is beschermd als rijksmonument. Voor diverse ander gebouwen wordt (ten tijde van het opstellen van het CHER) geadviseerd deze alsnog aan te wijzen als rijks- of gemeentelijk monument.
  • De verschillende objecten die deel uitmaken van Radio Kootwijk hebben een waardering gekregen op basis van de aspecten "cultuurhistorische waarde", "ensemblewaarde", "architectuur-historische waarde", "gaafheid" en "zeldzaamheid".