direct naar inhoud van 3.3 Voorkeursmodel herbestemming Radio Kootwijk
Plan: Radio Kootwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-vas2

3.3 Voorkeursmodel herbestemming Radio Kootwijk

In het voorkeursmodel is de publieke ambitie van de gezamenlijke overheden vastgesteld. Het geeft op hoofdlijnen de gewenste ontwikkelingskoers voor de herbestemming van Radio Kootwijk aan. Door het formuleren van deze publieke ambitie willen de gezamenlijke overheden initiatiefnemers uitdagen het voor dit complex beste plan te ontwikkelen.

Het voorkeursmodel is opgesteld door de Bestuurlijke begeleidingscommissie (BBC), bestaande uit de provincie Gelderland, de gemeente Apeldoorn, Staatsbosbeheer, OC&V / RCE, VROM en LNV / DLG.

De publieke ambitie is gericht op het vinden van balans tussen natuur en cultuur. In het voorkeursmodel is deze ambitie uitgewerkt aan de hand van de pijlers: "Eindeloze Veluwe", "Cultuur maakt 't verschil", "Het leefbare dorp" en " Internationaal perspectief voor de Veluwe".

In het voorkeursmodel is op basis van de pijlers bepaald dat de toekomstige functie aan de volgende voorwaarden dient te voldoen.

  • Optimaal invulling geven aan de balans tussen natuur en cultuur.
  • Het ensemble Radio Kootwijk als één geheel ontwikkelen.
  • Marktwerking combineren met een maatschappelijke doelstelling.
  • Het ensemble publiekelijk toegankelijk en beleefbaar maakt.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1006-vas2_0004.jpg"

Figuur 3.1: Voorkeursmodel Radio Kootwijk

Een grotere afbeelding van het voorkeursmodel is opgenomen in bijlage 3.