direct naar inhoud van 3.2 Kadernotitie Radio Kootwijk
Plan: Radio Kootwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-vas2

3.2 Kadernotitie Radio Kootwijk

Als eerste stap naar een nieuw gebruik is de Kadernotitie opgesteld. De Kadernotitie had tot doel overzicht en duidelijkheid te geven over de wet- en regelgeving, beleid en ambities die van toepassing zijn bij het toekennen van een nieuwe bestemming aan het complex van Radio Kootwijk.

De Kadernotitie bevat een verkenning van de herbestemmingmogelijkheden. Dit wordt gedaan door middel van het ontwikkelen van scenario’s, om zodoende inzicht te krijgen in zowel de ruimtelijke als de financieel-economische aspecten.

Na discussie met alle partijen is een voorkeursmodel geselecteerd, op basis waarvan een Bestuursovereenkomst is opgesteld. In de Bestuursovereenkomst staan afspraken over de verantwoordelijkheden van publieke partijen voor vervolg van het traject.