direct naar inhoud van 2.8 Reconstructieplan Veluwe (2005)
Plan: Radio Kootwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-vas2

2.8 Reconstructieplan Veluwe (2005)

Het plangebied ligt in het Reconstructiegebied Veluwe. De reconstructieopgaven met de hoogste prioriteit voor het plangebied zijn het realiseren van de EHS, een kwaliteitsverbetering van recreatie en toerisme en het behouden en versterken van landschappelijke en natuurlijke overgangen tussen het Veluwemassief en de randgebieden. Voor het plangebied spelen de volgende opgaven:

  • a. Bossysteem: Het Reconstructieplan zet de ontwikkelingsrichting voor het bos op de Veluwe door naar een breed, optimaal functionerend en divers Veluwebos. Het bos vormt een deel van de beeldkwaliteit van de Veluwe en moet daarom "handelsmerk" worden. Dit betekent dat de Veluwe zich ontwikkelt van perceelsgebonden bosbeelden naar een groot, optisch continuĆ¼m van bossystemen. De kwaliteit van de natuur wordt verder ontwikkeld, waarbij het streven is een optimaal leefgebied voor grote zoogdieren te realiseren door hekken en rasters weg te halen.
  • b. Recreatie: Natuur vormt de drager voor de recreatieve ontwikkelingen. Hierbij wordt aanwezige cultuurhistorie zoveel mogelijk betrokken, om de mens deelgenoot te maken van de overal aanwezige cultuurhistorie die op grote delen van het Veluwemassief nog duidelijk aan de oppervlakte ligt. Om de ontwikkeling in de toeristisch-recreatieve sector op de juiste locaties te laten plaatsvinden, is in dit Reconstructieplan de Groei- en Krimpstrategie toegepast. In het kader van deze strategie zijn gebieden aangewezen waar de verblijfsrecreatie zich verder mag ontwikkelen (de groeigebieden) en gebieden waar de verblijfsrecreatie juist moet krimpen. De verblijfsrecreatie in het plangebied zal moeten krimpen. Naast de verblijfsrecreatie zal op het CVN een belangrijke rol blijven weggelegd voor de extensieve dagrecreatie, voornamelijk in de vorm van wandelen, fietsen en paardrijden.