direct naar inhoud van 2.10 Structuurvisie Buitenstad 2030
Plan: Radio Kootwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-vas2

2.10 Structuurvisie Buitenstad 2030

Voor Apeldoorn vormt op het gebied van de ruimtelijke ordening de gemeentelijke structuurvisie 'Buitenstad 2030' het integrale beleidskader. De structuurvisie geeft een doorkijk tot 2030 en vervangt de structuurvisie voor het stedelijke gebied uit 2002 en de Structuurvisie Landelijk gebied uit 1993.

De structuurvisie is opgesteld op de overgang naar een echt andere tijd. De onzekerheid over de toekomst is groot. Door zo veel mogelijk (beleids)ruimte te bieden aan het onvoorspelbare, krijgt Apeldoorn de ruimte zich te blijven ontwikkelen. Iedereen die een bijdrage kan leveren aan de Buitenstad Apeldoorn wordt uitgenodigd daaraan bij te dragen.

Ruimte bieden is niet vrijblijvend. Ruimte wordt geboden binnen kaders. Allereerst door voort te bouwen op de belangrijkste kwaliteiten van de gemeente; het beste van stad én landschap, het beste van modern én historisch, het beste van een centrale ligging én wonen in de luwte, het beste van bereikbaarheid én nabijheid, het beste van een solide én vernieuwende economie.

De kwaliteiten van de Buitenstad vormen samen het fundament van de structuurvisie. Denk aan de Veluwe, de beken, sprengen en enken, de fijnmazige voorzieningenstructuur, het Weteringengebied, de spoor- en snelwegen en de parken & lanen. Zij maken Apeldoorn tot Buitenstad. Het fundament van Apeldoorn wordt gekoesterd en versterkt. Beheer en vernieuwing van het fundament is de belangrijkste opgave van de structuurvisie.

Een van de ambities is het toeristisch toplandschap. De binding tussen stad en hoogwaardig landschap is nl. zeer direct voelbaar in de veluwse dorpen en het westelijk deel van de stad. Ambitie is om zoveel mogelijk mensen te laten profiteren van de Apeldoornse landschappen en en meer mensen te verleiden deze te komen bezoeken. In de structuurvisie wordt daarom ingezet de verbinding tussen stad en landschap te verbeteren, toeristische vernieuwing na te streven en de economische vitaliteit te versterken. Dit door:

  • het verbeteren van de verbindingen tussen stad en landschap,
  • het insdtandhouden en waar mogelijk versterken van landschappelijke kwaliteiten,
  • het versterken van landschappelijke verbindingen tussen Veluwe en IJsselvallei,
  • het vernieuwen en verbreden van het aanbod van toeristisch recreatieve voorzieningen en verblijfsrecreatie,
  • het versterken van samenhang tussen de aangeboden toeristisch recreatieve voorzieningen (arrangementen), ook in regionaal verband (Veluwe, Stedendriehoek.)

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1006-vas2_0003.png"

Figuur 2.2: Visiekaart met Radio Kootwijk als recreatieve attractie