direct naar inhoud van 10 INSPRAAK EN OVERLEG
Plan: Radio Kootwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-vas2

10 INSPRAAK EN OVERLEG

Op basis van jurisprudentie heeft de gemeenteraad vrijheid bij het al dan niet voorbereiden van een besluit met artikel 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht. Hierbij is van belang dat sprake is van ondergeschikte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan dat eerder ter inzage heeft gelegen. Daarnaast moet er, als gevolg van de wijzigingen, geen wezenlijk ander plan ontstaan. In dit geval wordt daaraan voldaan. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat begin 2011 ter inzage heeft gelegen, zijn alleen de gebruiksmogelijkheden van een aantal gebouwen, begrensd qua maximum aantaal bezoekers per jaar en maximum aantal gebruiksdagen per jaar. Ook het aantal evenementen is begrensd. Daarnaast is de passende beoordeling aangevuld. Ook dit heeft niet geleid tot een (wezenlijk) ander plan.