direct naar inhoud van 1.4 Werkwijze en opzet van de toelichting
Plan: Radio Kootwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-vas2

1.4 Werkwijze en opzet van de toelichting

Het bestemmingsplan bestaat uit drie delen:

 • 1. de toelichting; hierin worden de beweegredenen weergegeven die hebben geleid tot het geven van een bepaalde bestemming en/of bescherming aan een stuk grond, alsmede uitleg van de gebruikte bestemmingen,
 • 2. de regels; hierin wordt per bestemming een omschrijving van de doeleinden gegeven en voorschriften met betrekking tot het gebruik van de in dit plan begrepen gronden en de zich daarop bevindende opstallen, en
 • 3. de verbeelding (plankaart), met daarop de bestemmingen van de betreffende gronden.


De toelichting is als volgt opgebouwd:

 • in hoofdstuk 2 wordt een inventarisatie gegeven van alle voor het plangebied relevante beleid;
 • in hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het herbestemmingsproces, er wordt een beeld geschetst van de voorgeschiedenis en de documenten die hiermee samenhangen;
 • in hoofdstuk 4 wordt de bestaande situatie van het plangebied en omgeving beschreven;
 • hoofdstuk 5 beschrijft de ambitie voor en toekomstvisie op het plangebied;
 • in hoofdstuk 6 wordt de relatie met het PlanMER beschreven;
 • in hoofdstuk 7 worden de planologische en milieutechnische randvoorwaarden behandeld;
 • in hoofdstuk 8 worden de gehanteerde bestemmingen beschreven, en wordt ingegaan op specifieke juridische aspecten van het plan;
 • in hoofdstuk 9 wordt de economische uitvoerbaarheid van het plan aangetoond.