direct naar inhoud van Artikel 19 Algemene gebruiksregels
Plan: Radio Kootwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-vas2

Artikel 19 Algemene gebruiksregels

19.1 Strijdig gebruik

Als strijdig met de bestemming geldt:

  • a. het gebruik van bouwwerken voor een seksinrichting;
  • b. het gebruik van gronden met de bestemming 'Gemengd - 1', 'Gemengd - 2', 'Verkeer - Parkeerterrein' ,'Horeca' en 'Natuur' uitsluitend daar waar de aanduiding 'parkeerterrein' van toepassing is, zonder dat de mitigerende maatregelen zoals beschreven in hoofdstuk 6 van bijlage 10 van de bijlagen bij de toelichting en het vervoersmanagement zoals beschreven in bijlage 1 van de bijlagen bij de regels, zijn getroffen en in stand worden gehouden.
  • c. gebruik van niet-bebouwde grond als permanente staan- of ligplaats van demonteerbare of verplaatsbare inrichtingen voor de verkoop van etenswaren en/of dranken;
  • d. het gebruik van niet-bebouwde grond als staan- of ligplaats voor kampeermiddelen buiten de daarvoor aangewezen gronden;
  • e. het gebruik van niet-bebouwde grond als staan- of ligplaats voor (menselijk of dierlijk) verblijf geschikte, al dan niet aan hun bestemming onttrokken, vaar- of voertuigen, arken of andere objecten, voor zover die niet als bouwwerk zijn aan te merken;
  • f. het gebruik van niet-bebouwde grond voor het opslaan, storten of bergen van al dan niet afgedankte stoffen, voorwerpen en producten, tenzij dit gebruik noodzakelijk is voor of verband houdt met de het op de bestemming gerichte gebruik van de gronden.
19.2 Strafbepaling

Overtreding van het in het lid 19.1 bepaalde is een strafbaar feit.

19.3 Piekdagen
  • a. Tijdens een piekdag wordt toepassing gegeven aan maatregel 4 (vervoerssysteem van en naar het gebied) van het als bijlage 1 van de bijlagen bij de regels opgenomen vervoersmanagementplan;
  • b. het maximum aantal piekdagen per jaar bedraagt 15;
  • c. Indien de totale parkeercapaciteit van de gronden met de bestemming 'Verkeer - Parkeerterrein' en de gronden ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal parkeerplaatsen' op een dag, niet zijnde een piekdag, voor 90% bereikt wordt, wordt uitvoering gegeven aan maatregel 4 (vervoerssysteem van en naar het gebied) van het in bijlage 1 van de bijlagen bij de regels opgenomen vervoersmanagementplan;
  • d. Zodra toepassing is gegeven aan het onder het in lid c bepaalde, worden de parkeerterreinen die dag niet meer opengesteld voor inkomend verkeer, maar uitsluitend nog voor vertrekkend verkeer.
19.4 Strafbepaling

Overtreding van het in het lid 19.3 bepaalde is een strafbaar feit.