direct naar inhoud van Artikel 9 Sport
Plan: Radio Kootwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-vas2

Artikel 9 Sport

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. sportterrein;
  • b. verenigingsleven waaronder club- en buurthuis;

met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen.

9.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 18 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
gebouw   100 % van het bouwvlak, tenzij anders is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven percentage   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven waarde   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' en 'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven waarde    
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen       lichtmasten: 5 m
hekwerken: 4 m
tuinmeubilair: 3 m
overkappingen: 3 m
overig: 2 m  
 
9.3 Specifieke gebruiksregels

Het bepaalde in artikel 16 'Waarde - Cultuurhistorie' is van overeenkomstige toepassing voorzover de gronden mede bestemd zijn voor Waarde - Cultuurhistorie.