direct naar inhoud van Artikel 6 Horeca
Plan: Radio Kootwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-vas2

Artikel 6 Horeca

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

met de daarbij behorende bouwwerken.

6.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 18 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen en overkappingen   bouwvlak   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven waarde   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)aangegeven waarde    
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen       tuinmeubilair: 3 m
overig: 2 m  
de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de naar de straat of openbaar verblijfsgebied georiënteerde gevel: 1 m  

6.3 Specifieke gebruiksregels
  • a. Ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal bezoekers', geldt als maximum aantal bezoekers per jaar de daar aangegeven waarde.
  • b. Ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal dagen', geldt als maximum aantal gebruiksdagen per jaar de daar aangegeven waarde.
  • c. Het aantal hotelkamers bedraagt maximaal 25.
  • d. Het is verboden de niet bebouwde grond te gebruiken voor parkeervoorzieningen.
  • e. Het is verboden de gronden te gebruiken voor evenementen.
  • f. Het bepaalde in artikel 16 'Waarde - Cultuurhistorie' is van overeenkomstige toepassing voorzover de gronden mede bestemd zijn voor Waarde - Cultuurhistorie.
6.4 Strafbepaling

Overtreding van het in het lid 6.3 bepaalde is een strafbaar feit.