direct naar inhoud van Artikel 16 Waarde - Cultuurhistorie
Plan: Radio Kootwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-vas2

Artikel 16 Waarde - Cultuurhistorie

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor instandhouding van het toekomstig Rijks beschermd dorpsgezicht.

16.2 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op de bescherming van de cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden zoals omschreven in het "Beeld Kwaliteit Plan - Radio Kootwijk", nadere eisen stellen aan de omvang en situering van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Alvorens burgemeester en wethouders nadere eisen stellen winnen zij advies in bij een deskundige.