direct naar inhoud van Artikel 10 Verkeer - Onverharde weg
Plan: Radio Kootwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-vas2

Artikel 10 Verkeer - Onverharde weg

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Onverharde weg' aangewezen gronden zijn bestemd voor

  • a. onverharde zandwegen;
  • b. onverharde in- en uitritten;
  • c. onverharde fiets- en voetpaden;
  • d. bermen en groenvoorzieningen;

met de daarbij behorende bouwwerken. geen gebouw zijnde.

10.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 18 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde       antenne-installaties: 15 m
overkappingen: 3 m
overig: 2 m  
 
10.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met het oog op de verkeersveiligheid nadere eisen stellen aan de omvang en situering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

10.4 Specifieke gebruiksregels

Het bepaalde in artikel 16 'Waarde - Cultuurhistorie' is van overeenkomstige toepassing voorzover de gronden mede bestemd zijn voor Waarde - Cultuurhistorie.