direct naar inhoud van 5.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: Beekbergen Inbreidingslocaties
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1004-vas1

5.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid

Het gaat hier in alle gevallen om particuliere initiatieven. Met alle initiatiefnemers is een anterieur contract afgesloten. Alle met deze planherziening samenhangende kosten zijn hierin ondergebracht en komen ten laste van de initiatiefnemers. Van deze overeenkomsten is overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.24 van de Wro kennis gegeven.

Het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden is daarmee verzekerd. Het bepalen van het tijdvak of een fasering als bedoeld in artikel 6.13 Wro is niet noodzakelijk. Ook het stellen van eisen, regels of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13 lid 2 is niet nodig. Het vaststellen van een exploitatieplan is niet nodig.