direct naar inhoud van 4.1 Bebouwing
Plan: Beekbergen Inbreidingslocaties
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1004-vas1

4.1 Bebouwing

Er zijn nog geen concrete bouwplannen voor de vijf locaties. De beschrijving zal dan ook algemeen van aard zijn.

4.1.1 Arnhemseweg

Het bestemmingsplan voorziet voor dit perceel in de bouw van één woning. Qua situering van de woning wordt aangesloten op het bestaande lint. Vanwege de milieucontour van de naastgelegen horecagelegenheid aan de Arnhemseweg zal de woning minimaal 10 meter van deze perceelsgrens gesitueerd worden. Bijgebouwen moeten minimaal 3 meter achter de voorgevelrooilijn worden gebouwd.

4.1.2 Dorpstraat

Het bestemmingsplan voorziet hier in de bouw van een dubbele woning. Deze zal geschakeld gebouwd moeten worden. De woning moet in het bestaande lint worden ingevoegd. Ook qua volume moet worden aangesloten op de bestaande omgeving. Bijgebouwen moeten minimaal 3 meter achter de voorgevelrooilijn worden gebouwd.

4.1.3 Holleweg

Het bestemmingsplan voorziet hier in de bouw van één woning in het kader van functieverandering. Circa 390 m² aan agrarische opstallen wordt gesloopt. In ruil daarvoor wordt één woning gebouwd. De nieuwe kavel sluit aan bij de bestaande bebouwing aan de Holleweg. Door de deels nieuwe groenstructuur wordt de woning landschappelijk ingepast en de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving verbeterd. Bijgebouwen moeten minimaal 3 meter achter de voorgevelrooilijn worden gebouwd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1004-vas1_0008.png"

Figuur 5: Inrichtingsplan Holleweg

4.1.4 Voorste Kerkweg

Op dit perceel wordt de bouw van een woning mogelijk gemaakt. Qua situering wordt aansluiting gezocht bij het bestaande lint. Bijgebouwen moeten minimaal 3 meter achter de voorgevelrooilijn worden gebouwd.

4.1.5 Wolterbeeklaan

Het betreft hier een driehoekig perceel op de hoek van de Tullekensmolenweg en de Wolterbeeklaan. Het bestemmingsplan voorziet hier in de bouw van één woning. Qua situering en volume wordt aangesloten op de bestaande omgeving. Bijgebouwen moeten minimaal 3 meter achter de voorgevelrooilijn worden gebouwd.