direct naar inhoud van 3.4 Natuurwaarden
Plan: Beekbergen Inbreidingslocaties
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1004-vas1

3.4 Natuurwaarden

Beekbergen ligt in een omgeving met hoge natuurwaarden. Zowel in westelijke als zuidelijke richting wordt Beekbergen begrensd door Natura 2000 gebied de Veluwe. Bepaalde soorten en habitattypen genieten bescherming in die zin dat nieuwe ontwikkelingen in het gebied zelf of in de directe omgeving, geen negatieve effecten mogen hebben op deze soorten en typen.

Daarnaast wordt Beekbergen omsloten door de provinciale Ecologische Hoofd Structuur (EHS), gericht op het behoud en het versterken van de samenhang tussen natuurgebieden in Nederland.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1004-vas1_0005.gif"

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1004-vas1_0006.gif" afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1004-vas1_0007.png"

Figuur 4: Beekbergen ten opzichte van EHS natuur (donkergroen en verweving (lichtgroen)