direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Beekbergen Inbreidingslocaties
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1004-vas1

1.3 Geldend bestemmingsplan

Het bestemmingsplan “Beekbergen” is op 20 februari 1986 onder kenmerk nr. SO.2/18 vastgesteld door de gemeenteraad en op 19 mei 1987 onder kenmerk nr. RO86.19302-ROV/GS520 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.

Tabel 1 geeft de planologische situatie weer op de verschillende percelen zoals die van toepassing was in bestemmingsplan "Beekbergen".

Perceel   Geldende bestemming  
Arnhemseweg   Agrarisch gebied met landschapswaarden  
Dorpstraat   Agrarisch gebied  
Holleweg   Agrarisch gebied met landschapswaarden  
Voorste Kerkweg   Erf I bij woondoeleinden  
Wolterbeeklaan   Groenvoorzieningen, Verkeerdoeleinden - voetpad, Tuin bij woondoeleinden  

Tabel 1: Bij aanvang geldende bestemmingen

Inmiddels is aangevangen met de actualisering van het bestemmingsplan Beekbergen en is het bestemmingsplan Beekbergen Lieren vastgesteld. In dit bestemmingsplan is aangesloten bij de bestaande rechten en is nog niet voorzien in een regeling die voorziet in de behoefte om over te gaan tot woningbouw. Hiervoor is het onderhavige bestemmingsplan opgesteld.