direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Beekbergen Inbreidingslocaties
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1004-vas1

1.1 Aanleiding

In oktober 2008 heeft de gemeenteraad de dorpsvisie Beekbergen en Lieren vastgesteld.

De visie geeft een beeld van de gewenste ontwikkeling van Beekbergen en Lieren tot 2020. Belangrijke thema's zijn nieuwe woningbouw, voorzieningen voor zorgbehoeftigen maar ook recreatieve voorzieningen en de herinrichting van het beekdal met de Oude Beek.

De dorpsvisie wordt juridisch planologisch vertaald in een nieuw actueel bestemmingsplan voor Beekbergen en Lieren. Dit is in hoofdzaak een beheerplan, met waar mogelijk, facilitering van nieuwe uitbreiding.

Lopende het proces om te komen tot de dorpsvisie zijn een aantal verzoeken ingediend om op diverse kavels verspreid in Beekbergen en Lieren de bouw van een of meerdere woningen mogelijk te maken. Op een aantal verzoeken is positief besloten. Dit betekent dat de geldende bestemmingsplannen voor deze percelen worden aangepast. Dit plan voorziet in de bouw van 6 woningen op vijf locaties allen gelegen in Beekbergen.

Deze ontwikkeling is ingezet vooruitlopend op het beheerplan via een afzonderlijk bestemmingsplan. Te zijner tijd zal dit bestemmingsplan opgenomen in een beheerplan.